Invent-prosessi

Kerrostalon Invent-saneeraus

Älykkäässä saneerauksessa talo otetaan huomioon kokonaisuutena

Yleisiä ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia

Ikkunoiden huurtuminen: Ikkunoiden välitilan lasipintaan syntyy huurretta kun ilmanvaihto ei ole hallinnassa. Hyvin tasapainotettukaan kanavisto ei estä ongelmaa ilman ohjausautomatiikkaa. 

Vedon tunne: Ylitehokas poistopuhallin aiheuttaa vedon tunnetta varsinkin alemmissa asuinkerroksissa. Asukkaiden sulkiessa tuloilmaventtiileitä ongelma korostuu.  

Hajujen kulkeutuminen: Korvausilma tulee sisälle hallitsemattomasti, koska ilmanvaihto ei ole tasapainossa. Tämä aiheuttaa hajuhaittoja ja vaikuttaa asumisen mukavuuteen. 

Epäterveellinen sisäilma: Kerrostalon poistopuhaltimen säädöt ovat usein pielessä. Ilmaa tulee sisälle vääristä paikoista, jolloin sisäilman laatu ei ole paras mahdollinen.  Kerrosten välisten paine-erovaihteluiden vuoksi koko rakennuksen ilmanvaihto on epätasainen.

Nykytilanteen-ongelmat
Invent -ratkaisu
Invent_talo

Luonnollinen korvausilma

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä asukkaiden että talon hyvinvoinnille.

Ikkunaventtiilin kautta otettavalla korvausilmalla saadaan terveellistä ja turvallista sisäilmaa luonnollisesti.

Kun raitisilma otetaan suoraan ikkunanventtiilin kautta vältytään rakenteiden, ilmastointikanavien tai muun talon läpi tulevilta epäpuhtauksilta.

Älykkään ilmanvaihdon automatiikan ja oikeanlaisten säätöjen avulla ilmanvaihto saadaan toimimaan olosuhteista riippumatta ja optimoitua asuntokohtaisesti.

ikkunawiki_logo

Ikkunawikista saat lisää tietoa ikkunoiden hankkimisesta ja remontoinnista.

Invent_talo
Toimintaperiaate

Tuloilmaikkuna pitää ilmanvaihdon tasapainoisena

Tuloilmaikkunan kautta kulkeva raitisilma lämpenee ikkunan välitilassa ikkunan oman lämpöhäviön sekä auringon lämpösäteilyn avulla. Tästä johtuen korvausilman lämpötila tuntuu miellyttävältä myös silloin, kun ulkoilma on kylmää. Kesällä raikas ulkoilma ohjautuu suodattimen kautta suoraan huoneistoon. 

Tuloilmaikkunaventtiili on varustettu takaisinvirtauksen estävällä mekanismilla, joka reagoi hetkellisiin paineen vaihteluihin asunnossa ja pitää ilmanvaihdon tasapainoisena. 

Allergeenisuodatin takaa terveellisemmän sisäilman ja pitää myös ikkunan puhtaampana. Tuloilmaikkunavaihtoehtoja on erilaisia. Myös vanha ikkuna voidaan muuttaa tuloilmaikkunaksi venttiilin Retrofit-asennuksella.

 

Ilmanvaihdon toiminta ja optimointi

Älykäs ilmanvaihto perustuu kokonaisuuden hallintaan kerrostalossa.

Invent - kokonaisratkaisu sisältää tuloilmaikkunat, älykkään ilmanvaihdon ohjauksen ja asiantuntemuksella tehdyt huoneistokohtaiset säädöt.

Älykäs ohjaus mittaa ulkoilman lämpötilaa ja automatiikka säätelee sisään tulevan ilman esilämmitysaikaa sekä tulevan ilman määrää.

Ilmanvaihto ja lämpötila ovat tasaisia kaikissa olosuhteissa.

Automaattinen ohjaus ja huoneistokohtaiset säädöt mahdollistavat sen, että yksittäinen huoneisto on riippumaton naapurin asetuksista tai kerrossijainnista.

Etähallinnan avulla varmistetaan kokonaisuuden optimaalinen toiminta.

Säännöllisillä tarkastuskäynneillä läpikäydään asuntojen tuloilma- ja poistoventtiilien oikeat asetukset ja tehdään tarvittavat puhdistukset.

Riippumatonta asumista hallituissa olosuhteissa

Ilmanvaihdon älykäs ohjaus ja oikeanlaiset säädöt mahdollistavat eri asuntojen tarpeiden ja tilojen huomioimisen yksilöllisesti.

Inventiin voit luottaa, sillä meillä on kokemusta jo yli 200 kerrostalon kokonaisvaltaisesta ikkunaremontista. Invent voidaan asentaa myös jälkikäteen tuloilmaikkunoilla remontoituun poistoilmanvaihdolliseen kerrostaloon.

Edut

Järkevä ratkaisu — Ilmanvaihtoon voidaan vaikuttaa ikkunaremontin yhteydessä tai sen jälkeen

Invent –ilmanvaihtoratkaisu mahdollistaa:

Asumismukavuuden ja sisäilman laadun parantamisen huoneistokohtaisesti

Lämpötilaltaan optimoitua puhdasta ilmaa luonnollisesti, riittävästi ja energiatehokkaasti ikkunoiden kautta

Etäpalvelun myötä huolettomuutta taloyhtiölle ja asukkaille